Vezi noutățile din domeniul topografiei!

Aici vei afla cele mai recente știri din domeniul topografiei și al geodeziei și vei descoperi proiectele noastre.

Care este importanța topografiei?

Topografia este o ramură a geodeziei („împărțirea pământului”) și se ocupă în principal cu efectuarea măsurătorilor unor suprafețe de teren, unități cadastrale sau forme de relief. Pe lângă aceasta, realizează studiul metodelor de măsurat și analiza instrumentelor utilizate. Scopul? Efectuarea hărților și a planurilor topografice.

Măsurătorile topografice sunt necesare întocmirii diverselor tipuri de proiecte. Se realizează măsurători în cazul construcțiilor civile – pentru ridicarea unei case sau a unui bloc, pentru intabulare, măsurători topografice în cazul construcțiilor industriale sau de infrastructură. După măsurarea pe teren se pot realiza releveele – schițe în care sunt reprezentate la scară elementele construcției.

La o scară mai largă, lucrările de topografie sunt utile chiar și în agricultură pentru organizarea teritoriului și ameliorarea suprafețelor, în industria hidroenergetică pentru determinarea poziționării barajelor, în industria extractivă sau pentru căile de comunicație.

În concluzie, topografia este o știință completă și complexă, de care depinde bunăstarea construcțiilor, organizarea teritorială și industria hidroenergetică. Aceasta se aplică într-o multitudine de contexte, având un impact important asupra desfășurării vieții de zi cu zi.

Ce face un inginer cadastru?

Topograful sau inginerul cadastru are de rezolvat o multitudine de lucrări – de la măsurarea proprietății la întocmirea și depunerea documentației cadastrale necesare. Munca acestuia se împarte de la cea de teren la cea de birou, fiind una complexă și minuțioasă.

Parcursul începe cu solicitarea și verificarea actelor de proprietate. După o analiză atentă a acestora, următorul pas este măsurarea proprietății de intabulat, cu ajutorul aparaturii de specialitate, apoi depunerea și urmărirea actelor în toate etapele până la validarea lor.

Activitățile desfășurate la birou implică descărcarea datelor înregistrate în teren prin intermediul unui soft de comunicare, date care generează coordonatele finale ale detaliilor măsurate. Această etapă este urmată direct de realizarea hărții sau a planului topografic.

Odată finalizată, documentația cadastrală este prezentată clientului și depusă apoi la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară în vederea verificării și recepționării (în cazul intabulării).

Cum să citești o hartă topografică?

Hărțile topografice sunt diferite de cele uzuale deoarece nu doar arată locația drumurilor, de exemplu, dar te și ajută să vizualizezi terenul 3D cu ajutorul unei simple foi de hârtie, fiind capabile să îți dezvăluie povești detaliate despre locul pe care îl explorezi. Hărțile topografice se folosesc de trei elemente principale pentru descrierea terenului: liniile de contur, scara și simbolurile specifice.

Liniile de contur sunt ceea ce transformă hărțile topografice în ceva cu adevărat special. Acestea conectează toate punctele de pe hartă care au aceeași înălțime. Privind cu atenție distribuția lor, îți poți da seama de modul în care arată terenul. Dacă liniile sunt apropiate înseamnă că înălțimea se schimbă substanțial într-o distanță relativ mică și că terenul este destul de abrupt, și viceversa – cu cât liniile se întind mai mult, cu atât panta este mai domoală. De asemenea, liniile te ajută să vizualizezi forma terenului.

Scara hărții apare în zona legendei și indică cât de detaliată este acesta sau de câte ori este micșorată harta față de realitate. 1:25.000 înseamnă că un centimetru al hărții este echivalent cu 25.000 de cm în realitate. O scară de 1:800.000 va acoperi, în consecință, o zonă mai vastă, dar cu mai puține detalii.

Legenda hărții reprezintă ghidul utilizatorului. Aici vei găsi diferite linii, culori și simboluri care te vor ajuta în interpretarea hărții. De exemplu, cu cât este mai închisă culoarea, cu atât este mai densă vegetația. Pe măsură ce ne apropiem de vârf, în schimb, culorile vor fi mai deschise deoarece vegetația începe să se rărească.
Având toate acestea în vedere, citirea unei hărți topografice nu mai este un mister și poate fi realizată de către orice iubitor de natură.

Ai nevoie de un studiu topografic?

Realizăm totul de la A la Z. Executăm măsurători de precizie înaltă, analize tehnice detaliate și oferim soluții optime în rezolvarea cât mai eficientă și rapidă a lucrărilor tale.

Contactează-ne